Binnenhuisinstalatie

Uw veiligheid, onze zorg!

Ons bedrijf "SECURILAIN" verzekert een persoonlijke aanpak, geen talloze verkopers of tussenpersonen die U steeds bij het om het even welke vraag doorverwijzen. Een vaste ploeg staat ter uwer beschikking; voor, tijdens en na de installatie.

In januari 2004 werden wij als "beveiligingsonderneming" erkend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, met als erkenningsnummer "20 1259 21". Onze erkenning werd onlangs verlengd tot januari 2019.

Uw woning met een alarminstallatie beveiligen is een project op zich, waar we U als klant volledig in betrekken.

In een eerste fase gaan we na wat U als klant verwacht van uw beveiligingssysteem. Hierop baseren we ons voor het opmaken van een risico-analyse, werken we planmatig een concept uit en kiezen we een beveiligingssysteem dat aan uw noden voldoet. Bijv. buitendetectie, al of niet huisdieren aanwezig in de woning, automatisch wapenen en ontwapenen van het systeem, koppelingen met domotica, audio-verificatie enz...

Vervolgens wordt een offerte opgemaakt en kan er een werfbezoek worden ingepland, samen met de bouwheer en de elektrotechnisch installateur voor de te voorziene kablage : positie, hoogte, type kablage, aandachtspunten m.b.t ventilatie, airco, toekomstig te plaatsen meubilair enz...

Bij de in dienst stelling van het systeem, wordt samen met de eigenaar alles getest : geprogrammeerde gebruikerscodes, detectoren, vocale melders en de alarmmeldingen naar de gsm toestellen of meldkamer enz...

Na de in dienst stelling wordt U nogmaals gecontacteerd voor een check-up:

- Is de bediening van het systeem duidelijk?
- In- en uitlooptijden in orde?

Deze professionele en persoonlijke aanpak vanaf het beginstadium tot na de in dienst stelling zorgt ervoor dat tevreden klanten een referentie op zich zijn.